Get Connected

ชุดประชุม และ ราคาไมโครโฟน

สำหรับการเลือกซื้อ ชุดประชุม สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกซื้อโดยเปรียบเทียบ ราคาไมโครโฟน แบ่งได้ดังนี้
1.เรื่องคุณภาพเสียงในด้านความชัดเจน และ ด้านคุณภาพของการลดการสะท้อนกลับของเสียง (เสียงก้อง เสียงสะท้อน)
2. เรื่องฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น กำหนดเปิดไมโครโฟน เสียงพูดพร้อมกันได้กี่ท่าน หรือ ฟังก์ชั่นการจองการพูด (FiFo) เป็นต้น
3. เรื่องคุณภาพของวัสดุและอุปกรณืเชื่อมต่อ เช่น คุณภาพของก้านไมโครโฟน(Gooseneck Mic) ช่วงข้อต่อ เวลาโค้งงอ มีความแข็งแรงหรือไม่ ความแข็งแรงและตอบสนองของปุ่มกดพูด ขั้วต่อสายสัญญาณขาเข้าและออกต้องสามารถรับแรงดึงได้
 

ย้อนกลับ

ชุดประชุม ไมค์ประชุม เครื่องแปลภาษา