รายการสินค้า

Get Connected

ชุดประชุมมีสาย > BOSCH > BOSCH CCS-800 Ultro discussion system

BOSCH CCS-800 Ultro discussion system

ชุดประชุม BOSCH CCS-800 Ultro discussion system

BOSCH LBB 3330/00
BOSCH LBB 3330/00
ชุดประชุม ไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม Delegate Unit Microphone
ราคา 14,000.00 บาท
เปรียบเทียบ

ไมค์ประชุม ชุดประชุม ไมค์ห้องประชุม ไมค์ประชุมไร้สาย